Miroslav Šatan - prezident SZĽH

"Aj v kontexte s posudkami recenzentov je táto kniha nepochybne významným príspevkom k naštartovaniu diskusie o tom, ako ďalej smerovať vývoj hokeja na Slovensku. Najmä jej prvá časť poskytuje ucelený obraz, ako sa historicky vyvíjala hokejová metodika nielen u nás, ale aj v celom hokejovom svete. Myslím si, že takýto pohľad do histórie nám pomôže nastaviť metodický rozvoj aj do našej budúcnosti a preto sa SZĽH rozhodlo podporiť vydanie tejto polemiky, aj keď s názormi autorov nemusia všetci súhlasiť. Napriek tomu má kniha hlboký inšpiratívny charakter pre vzdelávanie všetkých ľudí, ktorí to s hokejom myslia dobre, teda trénerov, funkcionárov, hráčov, ale aj fanúšikov."