Ján GOLIAN 


patrí do generácie, ktorá od roku 1977 až do roku 1990 formovala vývoj metodiky mládežníckeho hokeja na Slovensku a vtedajšom Československu. V spomínanej časovej perióde pracoval v metodických komisiách obidvoch hokejových zväzov, pričom v rokoch 1986-1990 bol aj členom najvyšších riadiacich orgánov, teda Predsedníctva VSLH ÚV ČSTV v Prahe a P VZĽH ČSZTV v Bratislave. Okrem riadiacej práce z pozície predsedu federálnej a slovenskej metodickej komisie aj vedecky pracoval, pričom bol spoluriešiteľom a hlavným riešiteľom dvoch štátnych a jednej rezortnej výskumnej úlohy, zameraných na všeobecnú a špeciálnu pohybovú výkonnosť mladých hokejistov a ich vzťahu k hernej výkonnosti. S odstupom viac ako 30 rokov a v kontexte s najnovšími vedeckými poznatkami dokázal vo svojej najnovšej knihe nielen poukázať na podmienenosť hernej výkonnosti hokejistov úrovňou rozvoja motorických schopností a technických zručností, ale výrazný priestor venoval aj otázkam neurovedy a ich vzťahu k mentálnemu nastaveniu hráčov. 

Ján Holko

sa v priebehu svojho života vyprofiloval na jedného z najlepších historikov ľadového hokeja a to nielen na slovenskej úrovni. V prelomových 90-tych rokoch minulého storočia, až do r. 1992 zastával funkciu prvého a zároveň posledného prezidenta SZĽH ešte v rámci spoločného štátu, keď tento hokejový orgán aj jeho zásluhou získal právnu subjektivitu. Vďaka tejto jeho aktivite sa slovenský hokej so cťou dokázal vysporiadať s transformáciou spoločnosti, pričom zabezpečil vytvorenie vhodných podmienok pre začlenenie slovenského hokejového hnutia do medzinárodných štruktúr IIHF, po získaní slovenskej samostatnosti v roku 1993. Samostatne, ako aj v autorskej spolupráci napísal viacero publikácií venovanej histórii slovenského a československého hokeja, naposledy rozsiahlej knihy venovanej storočnici najslávnejšieho slovenského hokejového klubu Slovana Bratislava.